Financiering

Een eerste oriënterend gesprek met een van onze advocaten is gratis en vrijblijvend. Indien wij u rechtsbijstand verlenen, dan kunnen de kosten daarvan op verschillende manieren in rekening worden gebracht. We kunnen u op betalende basis of op basis van gefinancierde rechtsbijstand (‘pro deo’) bijstaan.

Gefinancierde rechtsbijstand

Wij bieden rechtsbijstand op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.  Indien uw inkomen beneden een bepaald niveau ligt, dan kan aan de overheid een verzoek worden gedaan om de kosten voor rechtsbijstand te dragen. Wel dient in de meeste gevallen een eigen bijdrage door u te worden betaald. De hoogte daarvan hangt af van uw inkomen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

Betalingsafspraken

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt of indien u daar geen gebruik van wenst te maken, dan zult u de kosten voor rechtsbijstand zelf moeten dragen. Wij zullen in dat geval heldere afspraken met u maken over de financiering. We hanteren een met u overeen te komen uurtarief. De hoogte van de kosten hangt vanzelfsprekend af van de aard en inhoud van onze bijstand. In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken voor het verlenen van onze diensten.