Specialisaties

Strafrecht

Woodrow & Van de Kerkhof Strafrechtadvocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor, gevestigd in Tilburg. Ons kantoor verleent uitsluitend rechtsbijstand in strafzaken, in de meest brede zin.  Onze rechtsbijstand kan worden omschreven als deskundig, professioneel en efficiënt. We behandelen alle soorten strafzaken.  U kunt daarbij onder meer denken aan drugszaken (Opiumwet), geweldzaken, criminele organisaties, mensenhandel, jeugdstrafrecht, wapens en munitie, TBS, verkeersstrafrecht, overlevering, fraude- en witwasverdenkingen, ontnemingsprocedures, zedenzaken, beslag en cassatie. Ook bieden we juridische ondersteuning aan gedetineerden in detentierecht en VI-procedures.

We staan verdachten bij tijdens de gehele fase van een strafproces maar ook daarbuiten. We kunnen u in voorkomend geval voorzien van strafrechtelijk advies. Waar mogelijk zal getracht worden om een proces te voorkomen. Indien u in aanraking komt met politie of justitie dan adviseren wij u om direct (vrijblijvend) contact met ons opnemen. De belangen zijn vaak groot, zodat deskundige rechtsbijstand essentieel is.